Nadační fondy, nadace, charitativní a dobročinné organizace v České republice

V České republice působí nepřeberné množství nejrůznějších nadací a charitativních organizací, které se snaží pomáhat různým cílovým skupinám v České republice i v zahraničí. Pokud byste rádi přispěli na podporu seniorů, nemocných, dětských domovů, útulků pro opuštěná zvířata či třeba budování škol v chudých oblastech, možná zde najdete inspiraci.

Dětské domovy a pěstounská péče

SOS dětské vesničky

Sdružení SOS dětských vesniček je nestátní nezisková organizace, která pomáhá ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje kvalitní alternativní péči dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.

Zdravotnictví

Dobrý anděl

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, kde rodič nebo dítě trpí rakovinou nebo jiným závažným onemocněním.

Centrum Paraple

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

Lékaři bez hranic

Podle Lékařů bez hranic mají všichni lidé právo na pomoc a ochranu svých základních potřeb bez ohledu na národnost, barvu pleti, politické nebo náboženské přesvědčení. Aby byla humanitární pomoc účinná a dostalo se jí všem potřebným, musí být nestranná a nezávislá na politických či ekonomických zájmech.

Útulky pro opuštěná zvířata

Dvacku za dvacku

Základní myšlenkou projektu Dvacku za dvacku je to, že i pouhou dvackou zaslanou na transparentní účet můžete pomoci. Dvacka stačí na nakrmení jedné kočky na jeden den. Zúčastní-li se 1000 lidí, dá to dohromady 20000 kaček a to už je docela pěkná suma.

Každý měsíc je vybrán jeden kočičí útulek, příspěvky jsou zasílány přímo na transparentní účet konkrétního útulku, takže můžete přímo sledovat došlé platby, stav účtu, jak jsou peníze využívány.

Projekt je organizován skupinkou dobrovolníků, kteří úzce spolupracují s vybraným útulkem, aby všichni zúčastnění měli přehled o aktuálním dění z útulku.

V rámci projektu Dvacku za dvacku se setkáte se spoustou báječných lidí, někteří se zúčastňují pravidelně, jiní podporují útulek ve svém okolí, ale vždy to stojí za to.

Každá dvacka se počítá. Pošlete-li více, nikdo se zlobit nebude. Jste v těžké finanční situaci a dvacka by vám chyběla? Můžete alespoň o akci informovat své přátele, třeba pomůže někdo z nich.

Další šance, z.s.

Sdružení dobrovolníků, které spojuje snaha pomoci, pokud možno, co největší skupině opuštěných, toulavých a týraných koček. Působí především v okolí Hradce Králové a Dvora Králové nad Labem, ale má své příznivce napříč celou republikou. Pokud byste se rozhodli pomoci, je možné pomoci: